Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
breastfeeding-logo

کنترل شیردهی

 

در صورت عضویت در وبسایت می‌توانید از این ابزار استفاده کنید.

کنترل شیردهی

مادر بودن آسان نيست، از این رو طبیعی است که در روزهای اول احساس خستگی کنید. اجازه بدهید با ثبت اطلاعات مربوط به وعده‌های شیردهی شما را در انجام وظایفتان کمک کنیم.

به برنامه "۱۰۰۰ روز اول زندگی من" بپیوندید

تنها با یک کلیک و در آرامش کودکتان را پرورش دهيد و از مطالب آموزشی و ابزارهای کاربردی ما استفاده کنید.

شروع کنید!